Hier vindt U allerlei informatie omtrent gevaarlijke stoffen

zoals etikettering, R- en S zinnen

Gevi-nummers

UN-nummers

(de inhoud is zoveel als mogelijk op juistheid gecontroleerd echter wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die onstaat door gebruik van deze informatie)